Genel

Yenilenemez Enerji Kaynakları Nelerdir ?

Yenilenemez enerji kaynaklarının başında; kömür, doğalgaz ve petrol gibi kaynaklar gelmektedir. Doğada bulunan enerji çeşitlerinin hiç biri yenilenemez değildir. Fakat yenilenmeleri çok uzun zaman almaktadır. Bu sebeple yukarıda sayılan enerji kaynakları yenilenemez olarak adlandırılır.

Günümüzde yenilenemez kaynaklar yüksek oranda kullanılmaktadır. %95 oranında kullanılan bu kaynakların önümüzdeki senelerde tükeneceği belirtilmektedir. Çok fazla kullanılan doğalgaz ile kömür kaynaklarının tamamen tükenmesi refahın bitmesine ve toplum arasında savaşların çıkmasına neden olacaktır. Bu nedenle yenilenebilir enerji kaynaklarının tüketimine daha fazla önem verilmeye başlanmıştır. Özellikle de güneş ile rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanılmaya başlanmıştır. Fosil yakıtlar tamamen bittiğinde yenilenebilir enerjiden daha fazla faydalanılacağı öngörülmektedir.

Yenilenemez enerji kaynakları atmosfere ve insan sağlığına son derece zararlı olan enerji kaynakları içindedir. Önümüzdeki 50 sene içinde dünyayı tüketecek olan bu kaynaklar, sera gazı salınımına neden olmakta ve sadece insanları değil, bitki örtüsünü de büyük bir tehlike altına sokmaktadırlar. Sera gazı salınımının tehlikeleri arasında; 20 sene sonra bitki örtüsünün tamamiyle değişeceği de öngörülmektedir.

Atmosfere ve insan sağlığına son derece zararlı olan yenilenemez kaynakların yerine doğal enerjilerden yararlanılmaya başlanması çok önemlidir. Bu konuda otomotiv sektörüne çok büyük işler düşmektedir. Fakat bu sektörde yer alan şirketlerin yenilikleri kabul etmemesi insanların sağlığını günden güne tehlikeye sokmaktadır. Üreticilerin elektrikli araçlar üretmesi dünyayı ve insanlığı büyük bir tehlikden koruyacaktır. Üreticiler çeşitli geliştirici olanaklarını tamamen kullandıklarında elektrikli araçların yaygınlaşmasına ön ayak olabilirler.

Yenilenemez enerji kaynakları arasında ilk sırada; doğalgaz bulunur. Yakıt türleri içinde en fazla kullanılan doğalgaz; tüm dünyada yaklaşık %75 oranında kullanılmaktadır. Yurdumuzda tüketmekte olduğumuz doğalgaz komşu ülkelerden sağlanmaktadır.

Yenilenemez enerji kaynakları içinde doğalgazdan sonra en çok kullanılan enerji kaynağı; kömürdür. Yeraltında yer alan hayvan fosillerinin sertleşmesiyle oluşan kömür siyah renkli sert bir maddedir. Yurdumuzda en fazla bulunan kömür tipi; linyit kömür türüdür. Taşkömürünün en çok çıkarıldığı yerler; Amasra, Zonguldak ve Ereğli bölgeleridir. Burada yer alan taşkömürleri oldukça pahalıdır. Bu sebeple sadece demir çelik sanayisinde kullanılmaktadır.

Yenilenemez enerji kaynaklarından bir diğeri de; petroldür. Petrol yatağı olmayan ülkemizde petrol ithal edilerek temin eidlir. Ülkemizdeki petrol yatakları Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer almaktadır. Adıyaman ile Mardin bölgelerinde yer alan petrol yataklarından çıkarılmakta olan petroller İzmir, Mersin ve Batman’da yer alan rafinerilerde işlenirler.

Enerji kaynakları içinde bulunan bor, ülkemizde yüksek oranda çıkarılan yenilenemez bir enerji türüdür. Ülkemizde Ege bölgesinde %70 oranında bor çıkarılmaktadır. %30’luk kısım ise Amerika’da çıkarılmaktadır. Ülkemizde borun çıkarıldığı bölgeler; Balıkesir, Eskişehir, Kütahya ve Bursa’dır.

Yenilenemez enerji kaynkalarının daha fazla tercih edilmesinin nedeni kolay şekilde elde edilmesidir. Yenilenebilir enerji kaynakları oldukça güç elde edilir. Gürültüsüz şekilde elde edilebilen yenilenemez enerji kaynakları bir o kadar da zararlıdır.

Yenilenemez enerji kaynaklarının bitmesi ve doğada tamamen yok olması insalığın sonu olarak görülmektedir. Elektrik, ısınma gibi daha pek çok ihtiyaç için yenilenemez enerji kaynaklarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle yenilenemez enerji kaynaklarının yerine yenilenebilir enerji kaynaklarının getirilmesi beklenmektedir. Güneş ve rüzgar gibi hiç bir zaman tükenmeyecek bu enerji kaynakları insanoğluna sonsuza kadar yetecektir. Yenilenemez enerjinin havaya ve atmosfere verdiği zarar çok yakın zamanda insanlığı büyük bir tehdit altına sokacaktır. Çin gibi nüfusu yoğun olan ülkelerde gelişmiş sanayi ile beraber insanlar sokağa çıkarken bile maske takarak önlem almaktadır.

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu