Kategoriler
Genel

Küresel Isınmanın Nedenleri?

Küresel ısınmayla birlikte ortalama sıcaklıklar gün geçtikçe değişiyor. 1800’lü yıllardan bu yana ortalama sıcaklıklar artış göstermektedir. Uzmanların yaptığı açıklamalara göre 2100 yılına dek ortalama sıcaklıklar daha fazla artış gösterecek ve bu artış oranları ciddi problemlere neden olacak.

Yapılan araştırmalar gösteriyor ki; bu değişikliklere canlılar ve ekosistem çok zor uyum sağlayacak. Hatta bu değişikliklerden etkilenen insanların hayata tutunması çok zor olacak. Ekosistem içinde yer alan canlıların küresel ısınmadan etkilenmemeleri için Kyoto Protokolü imzalanmıştır.

İklim bilimi üzerinde çalışan uzmanlar 1800 senesinden bu yana ortaya çıkan küresel ısınmayı analiz yoluyla çeşitli şekillerde yorumladılar. Yapılan araştırmalara göre küresel ısınmaya neden olan tek faktörün insanlar olduğu belirtildi. İnsanların yaşamlarını sürdürmek için yaptıkları faaliyetler ısınmanın yüksek seviyelere çıkmasına neden oldu. İnsanların yaptıkları bir takım işlemler yerküre üzerinde sera etkisini uç boyutlarda artırdı ve ısınmanın meydana gelmesine sebep oldu. Sera etkisi ile birlikte yerkürenin yüzey kısmı ısınmaya devam ediyor. Bilinen en zarar verici sera gazlarından birinin karbondioksit olduğu belirtildi. Kyoto antlaşması ile birlikte karbondioksit ve metan gazlarının salınımlarının düşürülmesi amaçlanıyor.

Küresel ısınmaya neden olan insan faaliyetleri arasında ilk olarak fosil yakıtların belli nedenler için yakılması gelmektedir. Kömür yakılması, doğalgaz kullanılması gibi faaliyetler fosil yakıtlar olarak bilinmektedir. Bununla birlikte insanoğlunun ormanları hızlı bir şekilde katletmesi de küresel ısınmayı artıran ana sebeplerden biridir Yakıt tüketiminin en fazla olduğu alanlar; otomobiller ve fabrikalardır. Ayrıca elektrik santrallerinde de uç boyutlarda yakıt tüketimi yapılmaktadır. Fosil yakıtları yakıldığında karbondioksit gazı ortaya çıkar. Karbondioksit gazı sera gazlarının başında gelir ve son derece tehlikelidir. Ağaçlar ile beraber öteki bitkiler fotosentez için karbondioksit gazını kullanırlar. Ormanların hızlı bir şekilde yok edilmesi küresel ısımayı artıran en önemli etkendir.

Bir takım uzmanlar sera gazları hakkında farklı bir görüşe sahipler. Sera gazlarının sıcaklık olarak değişiklik göstermediğini ifade eden bir takım uzmanlar, doğal şekilde meydana gelen oluşumun küresel ısınmaya sebep olduğu görüşündeler. Bahsedilen oluşumların ise; güneşten gelen enerjideki artıştan ibaret olduğunu öne sürüyorlar. Pek çok bilim adamı ise güneşten yayılan enerjinin küresel ısınmaya etkisinin çok az olduğu görüşündeler.

Küresel ısınmanın zararları hem insanları hemde diğer canlıları ciddi şekilde etkilemeye devam etmektedir. Kutuplarda yer alan buzulların erimesi ile deniz seviyesi her geçen gün biraz daha yükselmektedir. Küresel ısınma şiddetli bir şekilde devam ederse kıyı ülkelerinde tsunami gibi tehlikelerin yanı sıra sel baskını ve doğal afet gibi tehlikeler meydana gelecektir. Deniz seviyesi yükseldikçe bu bölgelerde yer alan topraklarda deniz altında kalmakta ve her geçen gün biraz daha toprak kaybedilmektedir.

Küresel ısınma kutup bölgelerinde sel veya tsunami gibi etkiler yaratırken; kurak bölgelerde çölleşmeye neden olacaktır. Kurak bölgeler daha fazla ısıya maruz kalacak ve susuzluk baş gösterecektir. Dünyanın dengesini değiştiren küresel ısınma kurak ve buzul bölgelerinde farklı şekillerde zarar verir. Küresel ısınmanın en büyük zararı mevsimlerin değişecek olmasıdır. Her mevsim aynı hava şartlarında olacak ve farklı bir mevsim görmek mümkün olmayacaktır. Fırtınaların görülmesi dünyanın düzenini büyük oranda değiştirecektir.

Mevsimler düzenli bir şekilde yaşanmayacağı için hayvan türleri de yeteri kadar devam edemeyecektir. Bir çok hayvan ırkı artık üremediği için hayvanların soyları da hızlı bir şekilde tükenecektir. Hayvan ırkları zamanla yok olacak ve ekosistem büyük ölçüde etkilenecektir.

Küresel ısınmanın önüne geçebilmek için devletlerin izleyeceği politikalar son derece önemlidir. Bunun yanında teknik önlemler sanayi alanında artırılmalıdır. Sanayi alanında tüketilen enerji türlerinde değişiklik yapılması gerekmektedir. Zararlı gazlar için filtre kullanılarak atmosfere karışması engellenmelidir. Fosil yakıtlar kullanmak yerine; güneş veya rüzgar gibi yenilenebilir kaynaklara yönelmek küresel ısınmanın ileri boyutlara taşınmasını engelleyecektir.

Ev içinde bireysel şekilde de bazı önlemler alınabilir. Tasarruf ibareli ampuller kullanmak, suyu az ve tasarruflu şekilde kullanmak, ambalaj içeren ürünlerden mümkün olduğu kadar uzak durmak, ısınmak için daha az miktarda enerji kullanmak, ısı kayıplarını engellenemek, araba kullanımı azaltılarak toplu araçlara yönelmek, orman oluşumuna destek vermek için fidan dikmek gibi önlemler alınarak da küresel ısınmanın önüne bir miktar geçilebilir.

Yazar Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir