Kategoriler
Genel

Fobi anlamları (A’dan Z’ye)

Son hızla sizlerden gelen soruları yanıtlamaya devam ediyoruz.Bir takipçimiz fobiler ve anlamları hakkında bilgi istemiştir.Aslında bize tahmini olarak 10’a yakın fobi’nin anlamını sormuştur.Bizde araştırdığımızda ise birçok fobi’nin olduğunu görmekteyiz.Sizlere ilk olarak Fobi nedir onu öğrenelim.

Fobi nedir : Fobi, bir şeye karşı duyulan korkunun, bireyin gündelik yaşamını olumsuz yönde etkilemesi hali. Fobi kelimesi, Yunanca Phobos kelimesinden gelir. Phobos, Yunan mitolojisinde korku tanrısıdır.

Fobi belirtileri nelerdir : Korku yaratan obje, durum ya da aktivite ile karşılaşıldığında anksiyete belirtileri ortaya çıkar. Panik atakta görülen belirtilerin hemen hepsi fobik durumla karşılaşıldığında ortaya çıkabilir, hatta bazı vücut salgıları tutunmayabilir, kalbin durması ve ölüm görebilir.

Fobi toplumda sık görülen bir anksiyete bozukluğudur. Fobisi olan insanlar “fobik” diye adlandırılırlar. Yapılan araştırmalar toplumda %10 oranında fobi tespit etse de tahminen bu değer %25 dolaylarındadır. Fobiler halk arasında hastalıktan ziyade huy ya da kişilik özelliği olarak düşünüldüğünden tedaviye başvuranların sayısı azdır. Araştırmalarda fobi sıklığının beklenenden düşük çıkmasının en önemli nedeni budur. Kadınlarda erkeklere oranla iki buçuk kat daha fazla görüldüğü saptanmıştır.

Fobinin nedenleri konusunda farklı ekollerin farklı açıklamaları vardır. Freud, fobiyi bilinçaltı çatışmaları olarak tanımlar. Watson’a göre ise fobi, şartlı reflekse dayanır.

A

* ablütofobi: yıkanmaktan korkma (Genellikle bu tür fobileri olan kişiler ıslak mendil ile hijyenliğe yönelmektedir.)
* agirofobi: caddelerden ya da caddelerde karşıdan karşıya geçmekten korkma.
* agorafobi: açık yer ya da kalabalık korkusu
* ailurofobi: kedilerden korkma
* akluofobi: karanlıktan korkma
* akrofobi: yüksek yerlerden korkma
* akustikofobi: belirli seslerden korkma
* algofobi: acı çekmekten korkma
* amatofobi: toz korkusu
* amnezifobi: hafızasını kaybetmekten korkma
* amofobi:Sivri cisim korkusu
* androfobi: adamlardan korkma
* anemofobi: fırtına korkusu
* antlofobi: sel korkusu
* antropofobi: insanlardan korkma
* apifobi: arılardan korkma
* arakibutirofobi: yerfıstığı ezmesinin, yerken, damağa yapışmasından duyulan korku
* araknofobi: örümceklerden korkma
* aritmofobi: sayılardan korkma
* asimetrifobi: simetrik olmayan şeylerden korkma
* astenofobi: güçsüz olmaktan korkma
* astrafobi: şimşek korkusu
* ataksofobi: düzensizlikten korkma
* atelofobi: mükemmel ol(a)mamaktan korkma
* aviofobi: uçuş korkusu

B

* ballistofobi: silahtan ya da mermilerden korkma
* batofobi: derinlik korkusu, yüksek binaların yanından geçmekten korkma
* batrakofobi: kurbağa, semender gibi çiftyaşayışlı (amfibyen) hayvanlardan korkma
* belonefobi: iğnelerden korkma
* bibliyofobi: kitaplardan korkma
* bromidrosifobi: vücut kokusundan korkma
* brontofobi: gökgürültüsünden korkma

D

* datafobi: veriden korkma
* dentofobi: dişçiden korkma
* dermatopatofobi: deri hastalıklarından korkma

E

* eisoptrofobi: aynalardan korkma
* elektrofobi: elektrikten korkma
* emetofobi: kusmaktan korkma
* entomofobi: böceklerden korkma
* endofobi: Giyecek korkusu
* epistaksiyofobi: burun kanamasından korkma
* eritrofobi: yüz kızarmasından duyulan korku
* erotofobi: cinsellik korkusu

F

* farmakofobi: ilaçlardan korkma
* fazmofobi: hayaletlerden korkma
* febrifobi: yüksek ateşten korkma
* filemafobi: öpmekten ya da öpüşmekten korkma
* filofobi: sevmekten, aşık olmaktan korkma
* fobofobi: korkmaktan korkma
* fotofobi: ışıktan korkma

G

* gametofobi: evlenmekten korkma
* gefirofobi: köprülerden geçmekten korkma
* gerontofobi: yaşlı insanlardan ya da yaşlanmaktan korkma
* glossofobi: topluluk önünde konuşmaktan korkma

H

* haptofobi: dokunulmaktan korkma
* harpaksofobi: hırsızlardan ya da bir suçun kurbanı olmaktan korkma
* helyofobi: güneş’ten korkma
* hematofobi: kan korkusu
* herpetofobi: sürüngenlerden korkma
* hidrofobi: sudan, yüzmekten ya da boğulmaktan korkma
* higrofobi: nemden ya da yağmurdan korkma
* hipegiyafobi: sorumluluktan korkma
* hipnofobi: uyumaktan korkma
* hipofobi: atlardan korkma
* homiklofobi: sisten korkma
* homofobi: eşcinsellerden korkma

İ

* ihtiyofobi: balıklardan korkma
* islamofobi: İslamdan ve müslümandan korkma

J

* jinefobi: kadınlardan korkma

K

* kainatetofobi:Yenilik korkusu
* kakofobi: çirkinlikten, çirkin seylerden korkma
* kakorafiyafobi: başarısız olma korkusu
* kanserofobi: kanser olmaktan korkma
* kardiyofobi: kalp hastalığından korkma
* karnofobi: etten korkma
* katagelofobi: dalga geçilmekten korkma
* kemofobi: kimyasal maddelerden korkma
* kenofobi:Karanlık korkusu
* keymafobi: kıştan ve soğuktan korkma
* kimofobi: dalgalardan korkma
* kinofobi: köpeklerden korkma
* klimakofobi: merdivenden düşmekten ya da merdivenlerden korkma
* klostrofobi: kapalı yer korkusu Kapalı ve basık yerlerde duyulan korkudur. Asansör, basık tavanlı odalar, koridorlar, kapıları kapalı ve kalabalık otobüs, yeraltı çarşıları, metro, alt geçitler ve kilitli odalar onlar için korku verici yerlerdir. Hastanın temel korkusu bu sayılan yerlerde sıkışıp kalmak, nefes alamamak ve boğulmaktır.
* koprofobi: dışkı korkusu
* koulrofobi: palyaçolardan korkma
* kremnofobi: yüksek yamaçlardan ya da uçurumlardan korkma
* kriyofobi:buzdan ya da donmaktan korkma
* kronomentrofobi: saatlerden korkma
* ksantofobi: sarı renkten korkma
* ksenofobi: yabancılardan korkma
* ksilofobi: tahta şeylerden ya da ormanlardan korkma

L

* limnofobi: göllerden korkma
* litikafobi: davalardan ve mahkemelerden korkma
* logofobi: belirli kelimelerden korkma
* lökofobi: beyaz renkten korkma

M

* manyofobi: delirmekten korkma
* mastigofobi: cezalandırılmaktan korkma
* mekanofobi: makinelerden korkma
* melanofobi: siyah renkten korkma
* mikrobiyofobi: mikroplardan korkma
* mizofobi: kirlilikten korkma
* monofobi: yalnızlıktan korkma
* musofobi: farelerden korkma

N

* nekrofobi: cesetten korkma
* nelofobi: camdan korkma
* niktofobi: geceden korkma
* nozokomefobi: hastanelerden korkma
* nüdofobi: çıplaklıktan korkma

O

* obesofobi: şişmanlamaktan korkma
* ofidiyofobi: yılanlardan korkma
* okofobi: taşıt araçlarından korkma
* orofobi:Yamaçtan iniş korkusu
* osmofobi: belirli kokulardan korkma

P

* pantofobi: her şeyden korkma
* papirofobi: kağıttan korkma
* paraskavedekatriafobi: ayın onüçü ve cuma olan günden korkma
* patofobi: hasta olmaktan korkma
* pedofobi: çocuklardan korkma
* peladofobi: kel insanlardan ya da kelleşmekten korkma
* penyafobi: fakirlikten korkma
* pirofobi: ateşten korkma
* plakofobi: mezar taşlarından korkma
* pogonofobi: sakaldan ya da sakallı kişilerden korkma
* politikofobi: politikacılardan korkma
* porfirofobi: mor renkten korkma
* potamofobi: ırmaklardan ya da su akıntılarından korkma
* potofobi: alkollü içeceklerden korkma
* pteronofobi: kuş tüyünden korkma
* pupafobi: kuklalardan korkma

R

* radyofobi: radyasyondan, x ışınlarından korkma.
* ranidafobi: kurbağalardan korkma

S

* selenofobi: ay’dan korkma
* siderofobi: yıldızlardan korkma
* simetrofobi: simetriden korkma
* skiofobi: gölgelerden korkma
* sosyofobi: toplumdan, genel olarak insanlardan korkma
* soteriofobi: başkalarına muhtaç olmaktan korkma

T

* tafefobi: diri diri gömülmekten korkma
* takofobi: yüksek hızdan korkma
* talassofobi: deniz ya da okyanus korkusu
* tanatofobi: ölümden korkma
* teknofobi: teknolojiden korkma
* teratofobi: gebe kadının, şekilsiz, çirkin bir çocuk doğurmaktan korkması
* termofobi: ısıdan korkma
* testofobi: testlerden ya da sınavlardan korkma
* Tetrafobi: 4 rakamından korkma durumudur. Özellikle Uzak Doğu halklarında yoğunlukla görülen bu fobiye; Çin, Japonya, Kore ve Tayvan’da karşılaşılmaktadı
* tokofobi: gebe kalmaktan ya da çocuk doğurmaktan korkma
* otomofobi: ameliyat olmaktan korkma
* toksifobi: zehir korkusu
* topofobi: belirli yerlerden korkma
* travmatofobi: yaralanmaktan korkma
* trikinofobi: gıda zehirlenmesinden korkma
* triskaidekafobi: 13 sayısından korkma
* tripanofobi: aşı ya da iğne olmaktan korkma
* trikopatofobi: saç hastalıklarından korkma

Ü

* ürofobi: sidikten korkma

X

* xenofobi: yabancılardan korkma

V

* venereofobi: zührevi hastalıklardan korkma
* venüstrafobi: güzel kadınlardan korkma
* vermifobi: solucanlardan korkma

Z

* zelofobi: kıskançlıktan korkma
* zoofobi: hayvanlardan korkma

Yazar Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir