Yanıtla: Kardeş katli yasasını kim kaldırdı?

Ana sayfa forum Genel Kardeş katli yasasını kim kaldırdı? Yanıtla: Kardeş katli yasasını kim kaldırdı?

#17085
Teknoloji
Anahtar yönetici

I. Murad döneminde Şehzade İbrahim ve Halil’in boğdurtulmasıyla başlayıp Fatih Sultan Mehmed (II. Mehmed) döneminde kanunlaşan kardeş katli kanununu kaldırmıştır. Yerine Ekber ve erşad sistemini (ailenin aklı başında olan en büyük üyesi) getirmiştir. Böylece oğullarından üçü padişah olmuştur. Bunlar sırası ile Genç Osman, IV. Murad ve İbrahim’dir. Ayrıca kardeşi Mustafa’yı da önceki padişahlar gibi öldürtmemiş, yaşamasına izin vermiştir. Nitekim kardeşi Mustafa da padişah olmuştur. Bu yeni kanun, kardeş katlini önlemesi açısından Osmanlı tarihinde büyük bir öneme sahiptir.